VariMax25 UL/CSA
VariMax25M UL/CSA

VariMax25 UL/CSA
VariMax25M UL/CSA

Artikelnr: F21025303      VariMax25 UL/CSA
Artikelnr: F21025304      VariMax25M UL/CSA

 

VariMax25 UL/CSA är vår senaste styrenhet för roterande värmeväxlare.

Styrenheten kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och är mycket enkel att montera och driftsätta.

VariMax25 UL/CSA är avsedd för rotorer upp till 1500 mm med en rotorhastighet på max 12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet bör rotordiametern minskas.

VariMax25 UL/CSA är ett alternativ till våra styrenheter MiniMax och MicroMax.

Styrenheten levereras i kapslat utförande och skall kombineras
med vår VariMax-motor25 UL/CSA.
VariMax-serien kan ingå som komponent i något av våra VVX-paket.

  • Användarvänlig
  • Stabil aluminiumkapsling
  • Kompakta inbyggnadsmått
  • Insignal 0-10 V
  • Kvarstående larm
  • CE-godkänd
  • UL/CSA-godkänd
  • Produktgaranti fem år
     

Inkopplingsschema

Funktionsbeskrivning
VariMax25 UL/CSA tillsammans med VariMax-motor25 UL/CSA, utgör en modern kombination med specifika tilläggsfunktioner för att optimalt styra en roterande värmeväxlare. VariMax-motor25 UL/CSA är en stegmotor med stort moment inom hela varvtalsområdet. Detta innebär att hastigheten på en termisk rotor ligger mellan 0,1-12 rpm.

Insignal 0-10 V
Rotorns varvtal regleras av styrenheten så att värmeväxlarens verkningsgrad är proportionell mot insignalen från reglercentralen.

Renblåsningsfunktion
När rotorn stått still i 10 minuter, aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn börjar rotera. Som en förvarning, roterar rotorn först under 6 sekunder med en hastighet på motorn på 5 rpm, därefter står rotorn still i 3 sekunder. Efter detta startar den egentliga renblåsningen, med en slumpmässig tid, mellan 10 till 20 sekunder med 20 rpm på motorn.

Rotationsvakt
Larmar och löser ut om puls ej erhålles var 30:e minut vid minvarv samt var 20:e sekund vid maxvarv. Tiden mellan dessa hastigheter är linjär. Funktionen är frånkopplingsbar via DIP-omkopplare.
Larmet är kvarstående.

Övriga larm
Styrenheten löser ut och ger larm vid över- eller underspänning, övertemperatur i styrningen, övertemperatur i motorn, kortslutning eller jordfel. Samtliga larm är kvarstående.

Manuell hastighet
Möjlighet att externt styra hastigheten, t ex för kylåtervinning. Hastigheten ställs in med separat potentiometer.

Test
DIP-omkopplare för manuell körning på låg- respektive högvarv.Tekniska data
VariMax25 UL/CSA
Anslutningsspänning
1x230-240 V +/-15% 50/60 Hz
Tillförd effekt max
110 W
Instörm max
0,9 A
Inkommande sakring max
10 A
Utgångsspränning*)
3x0-280 V
Motorstrom/fas
0,7 A
Intern säkring**)
2,5 A
Utfrekvens
0-290 Hz
Accelerations-ochretardationstid
30 sek
Ongivningstemp ej kondencerande
-30-+45°C, -40-+45 °C ***)
Skyddsform
Typ 1
Vikt
1,1 kg
Mått, HxBxD
173x187x70 mm
*)
Exakt värde kan ej uppnås
med ett digitalt mätinstrument
**)
Säkringen skyddar både motor och elektronik
***)
OBS, vid- 40 °C måste styrenheten vara spänningssatt hela tiden

Skicka produkt som PDF
 
E-post: