VariMax100 UL/CSA
VariMax100M UL/CSA

VariMax100 UL/CSA
VariMax100M UL/CSA

Artikelnr: F21100303      VariMax100 UL/CSA
Artikelnr: F21100304      VariMax100M UL/CSA

 

VariMax100 UL/CSA är en styrenhet för roterande värmeväxlare.

Styrenheten kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och är mycket enkel att montera och driftsätta.

VariMax100 UL/CSA är avsedd för rotorer upp till 3900 mm med en rotorhastighet på max 12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet bör rotordiametern minskas.

VariMax100 UL/CSA är ett alternativ till våra styrenheter MiniMax och MicroMax.

Styrenheten levereras i kapslat utförande och skall kombineras
med vår VariMax-motor100 UL/CSA.
VariMax-serien kan ingå som komponent i något av våra VVX-paket.

  • Användarvänlig
  • Stabil aluminiumkapsling
  • Kompakta inbyggnadsmått
  • Insignal 0-10 V
  • Kvarstående larm
  • CE-godkänd
  • UL/CSA-godkänd
  • Produktgaranti fem år
     

Inkopplingsschema

Funktionsbeskrivning
VariMax100 UL/CSA tillsammans med VariMax-motor100 UL/CSA, utgör en modern kombination med specifika tilläggsfunktioner för att optimalt styra en roterande värmeväxlare. VariMax-motor100 UL/CSA är en stegmotor med stort moment inom hela varvtalsområdet. Detta innebär att hastigheten på en termisk rotor ligger mellan 0,1-12 rpm.

Insignal 0-10 V
Rotorns varvtal regleras av styrenheten så att värmeväxlarens verkningsgrad är proportionell mot insignalen från reglercentralen.

Renblåsningsfunktion
När rotorn stått still i 10 minuter, aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn börjar rotera. Som en förvarning, roterar rotorn först under 6 sekunder med en hastighet på motorn på 5 rpm, därefter står rotorn still i 3 sekunder. Efter detta startar den egentliga renblåsningen, med en slumpmässig tid, mellan 10 till 20 sekunder med 20 rpm på motorn.

Rotationsvakt
Larmar och löser ut om puls ej erhålles var 30:e minut vid minvarv samt var 20:e sekund vid maxvarv. Tiden mellan dessa hastigheter är linjär. Funktionen är frånkopplingsbar via DIP-omkopplare.
Larmet är kvarstående.

Övriga larm
Styrenheten löser ut och ger larm vid över- eller underspänning, övertemperatur i styrningen, övertemperatur i motorn, kortslutning eller jordfel. Samtliga larm är kvarstående.

Manuell hastighet
Möjlighet att externt styra hastigheten, t ex för kylåtervinning. Hastigheten ställs in med separat potentiometer.

Test
DIP-omkopplare för manuell körning på låg- respektive högvarv.

 Tekniska data
VariMax100 UL/CSA
Anslutningsspänning
1x230 V +/-15% 50/60 Hz
Tillförd effekt max
500 W
Inström max
2,2 A
Inkommande säkring max
10 A
Utgångsspänning*)
3x0-280 V
Motorström/fas
3,2 A
Intern säkring**)
4 AT
Utfrekvens
0-333 Hz
Accelerations- och retardatiostid
30 sek
Omgivningstemp. ej kondencerande
-30 - +45 °C, +40 - + 45 °C***)
Skyddsform
TYP 1
Vikt
2,6 kg
Mått, HxBxD
233x205x104 mm
*)
Exakt värde kan ej uppnås med ett digitalt mätinstrument
**)
Säkringen skyddar både motorn och elektronik
***)
OBS, vid -40 °C måste styrenheten vara spänningssatt hela tiden

Skicka produkt som PDF
 
E-post: