MiniMax

MiniMax

Artikelnr: F21037601

Nu med driftrelä.

Från och med 2016-03-01 slutar MiniMax V/VK att tillverkas och ersätts av vidstående MiniMax. Funktionerna är desamma.

MiniMax är den optimala styrenheten för alla roterande värmeväxlare. Styrenhetens popularitet har MiniMax vunnit på sin universella karaktär, då den kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och flexibilitet.

MiniMax är avsedd för rotorer upp till 3500 mm med en rotorhastighet på max 12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet bör rotordiametern minskas.

Styrenheten klarar alla på marknaden förekommande insignaler. Att få MiniMax levererad som komponent i något av våra VVX-paket är ett mycket kostnadseffektivt alternativ.

  • Användarvänlig
  • Stabil aluminiumkapsling
  • Kompakta inbyggnadsmått
  • Alla förekommande insignaler
  • Tilläggskort
  • Kvarstående larm
  • CE-godkänd
  • Produktgaranti 2 år

 

Inkopplingsschema

 

Funktionsbeskrivning
MiniMax är modern styrenhet med specifika tilläggsfunktioner för att optimalt styra en roterande värmeväxlare.

Alla förekommande insignaler
Värmeväxlarens varvtal och därmed dess verkningsgrad regleras av styrenheten, så att rotorns varvtal är proportionell mot insignalen från reglercentralen. Om insignalen understiger inställt tröskelvärde stannar rotorn.

Renblåsningsfunktion
När rotorn stått still i 30 minuter aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn roterar 10 sekunder på minvarvtal.

Rotationsvakt
Rotationsvakten stoppar styrenheten och ger larm om rotorn slutar rotera. Styrenheten löser ut om puls ej erhålles var 5:e minut. Larmet är kvarstående.

Larm
Styrenheten löser ut och ger larm vid över- eller underspänning, kortslutning eller jordfel samt vid utlöst termokontakt i motorn. Samtliga larm är kvarstående.

Manuellt hög / lågvarv
Möjlighet att externt styra hög- och lågvarv, oavsett insignalens värde

Test
Tryckknappar för manuell körning på låg- respektive högvarv.

Tilläggskort
MiniMax kan kompletteras med ett flertal olika tilläggskort.Tekniska data
MiniMax
Anslutningsspänning
1x230-240 V, +-15 %
Anslutningsfrekvens
50-60 Hz
Tillförd effekt max
650 W
Inström max.
2,8 A
Inkommande säkring max
10 A
Utgångsspänning*)
3x0-230 V
Min frekvens
1-20 Hz
Max frekvens
40-100 Hz
Motoreffekt max
370 W
Motorström max
1,9 A
Överlast 2 min/30 min
3,5 A
Intern säkring **)
4 AT
Accelerationstid
0-30 sek
Retardationstid
0-30 sek
Omgivningstemperatur, ej kondenserande
-25 - +45 °C
Skyddsform
IP54
Vikt
1,2 kg
Mått, HxBxD
198x165x60 mm
*)
Exakt värde kan ej uppnås med ett digitalt mätinstrument
**)
Säkringen skyddar både motor och elektronik

Skicka produkt som PDF
 
E-post: