Våra produkter

Gemensamt för alla styrenheter.

När använder man vilken styrenhet?


CE

Samtliga styrenheter är CE-märkta och därmed också godkända enligt kraven i EMC-direktivet och Lågspännings-direktivet. 


UL/CSA

VariMax25-50-100 tillsammans med respektive VariMax-motor är även godkänd för den
amerikanska och kanadensiska marknaden, enligt UL508C samt CSA C22.2 NO 14.