Våra produkter

Gemensamt för alla styrenheter.

När använder man vilken styrenhet?


CE

Samtliga styrenheter är godkända enligt kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG och är testade
enligt standard EN 61800-3:2004, Emission Kategori C1 och Immunitet Kategori C2.
Samtliga styrenheter följer lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, standard EN 61800-5-1.


UL/CSA

VariMax25-50-100 tillsammans med respektive VariMax-motor är även godkänd för den
amerikanska och kanadensiska marknaden, enligt UL508C samt CSA C22.2 NO 14.