MicroStart

MicroStart

Artikelnr: F21008201

 

MicroStart är en hybridstyrning mellan den enkla
on/off-styrningen och den mer avancerade steglösa styrningen för roterande värmeväxlare.

Styrenheten kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och är mycket enkel att montera och driftsätta.

MicroStart är avsedd för rotorer med diameter upp till 1500 mm.

Som standard levereras styrenheten i kapslat utförande men kan på begäran levereras i kundspecifika utföranden. 

  • Användarvänlig
  • Stabil aluminiumkapsling
  • Kompakta inbyggnadsmått
  • Insignal 0-10 V
  • Kvarstående larm
  • CE-godkänd
  • Produktgaranti två år

 

Inkopplingsschema

 

Funktionsbeskrivning
MicroStart, kapslad IP54, är en styrenhet avsedd för 1-fas motorer. Motorkondensatorn kan monteras i styrenheten. MicroStart har inbyggd mjukstart/mjukstoppfunktion för att skona motor och växellåda. Den har även de tilläggsfunktioner som är behövliga för att på ett enkelt sätt styra en roterande värmeväxlare.

Insignal 0-10 V
MicroStart har en paus/gångtidsfunktion som styrs av insignalen, med en total cykeltid på 60 sekunder. Beroende på insignalens nivå ändras förhållandet mellan paus och gångtid. Om insignalen understiger tröskelvärdet 0,5 V, stannar rotorn. MicroStart har inbyggd förskjutning av insignalen, vilket innebär att rotorns verkningsgrad blir proportionell mot insignalen.

Renblåsningsfunktion
MicroStart har inbyggd renblåsningsfunktion. När rotorn stått still i 45 minuter aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn roterar under 10 sekunder.

Rotationsvakt
MicroStart har inbyggd rotationsvakt. Till styrenheten ansluts en magnetgivare med inbyggt hallelement och tillhörande magnet. Styrenheten löser ut om puls ej erhålles var 5:e minut.

Larm
Styrenheten löser ut vid utlöst termokontakt i motorn.

Test
DIP-omkopplare för manuell körning.

 Tekniska data
MicroStart
Motoreffekt max.
90 W
Motorström max.
1 A
Anslutningsspänning
1x230 V, +/-10%, 50 Hz
Utgångsspänning
1x230 V
Intern säkring*)
1 AT
Ink. säkring max.
10 A
Omgivningstemp, ej kondenserande
-25 - +45 °C
Skyddsform
IP54
Vikt
0,6 kg
Mått, HxBxD
110x164x60 mm
*)
Säkringen skyddar både motor och elektronik

Skicka produkt som PDF
 
E-post: