MicroMax750

MicroMax750

Artikelnr: F21075301

 

Produktserien MicroMax är styrenheter för roterande värmeväxlare. Styrenheterna kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och är mycket enkla att montera och driftsätta.

MicroMax750 är avsedd för rotorer med en diameter upp till 5000 mm samt med en rotorhastighet på max 12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet
bör rotordiametern minskas.

Som standard levereras styrenheten i kapslat utförande men kan på begäran levereras i kundspecifika utföranden. Samtliga styrenheter i MicroMax-serien kan ingå som komponent i något av våra populära VVX-paket.

  • Användarvänlig
  • Stabil aluminiumkapsling
  • Kompakta inbyggnadsmått
  • Insignal 0-10 V
  • Kvarstående larm
  • CE-godkänd
  • Produktgaranti 2 år

Inkopplingsschema

 
Funktionsbeskrivning
Produktserien MicroMax är moderna styrenheter med specifika tilläggsfunktioner för att optimalt styra en roterande värmeväxlare.

Insignal 0-10 V
Värmeväxlarens varvtal och därmed dess verkningsgrad regleras steglöst av styrenheten så att rotorns varvtal är proportionell mot insignalen från reglercentralen. Om insignalen understiger inställt tröskelvärde stannar rotorn.

Renblåsningsfunktion
När rotorn stått still i 30 minuter aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn roterar 10 sekunder på minvarvtal.

Rotationsvakt
Rotationsvakten stoppar styrenheten och ger larm om rotorn slutar rotera. Styrenheten löser ut om puls ej erhålles var 5:e minut. Larmet är kvarstående.

Larm
Styrenheten löser ut och ger larm vid över- eller underspänning, kortslutning eller jordfel samt vid utlöst termokontakt i motorn. Samtliga larm är kvarstående.

Manuell hastighet
Möjlighet att externt styra maxvarvet.

Test
DIP-omkopplare för manuell körning på låg- respektive högvarv.


 Tekniska data
MicroMax750
Anslutningsspänning
1x230-240 V, +/-15%
Anslutningsfrekvens
50-60 Hz
Tillförd effekt max.
1100 W
Inström max.
5 A
Inkommande säkring max.
10 A
Utgångsspänning*)
3x0-230 V
Utfrekvens
5-100 Hz
Min. frekvens
(Fast) 5 Hz
Max. frekvens
40-100 Hz
Motoreffekt max
750 W
Motorström max
3,6 A
Överlast 2 min/30 min
5,3 A
Intern säkring**)
6,3 AT
Accelerationstid
(Fast) 30 sek
Retardationstid
(Fast) 60 sek
Omgivningstepm. ej kondenserande
-20 - +45 °C
Skyddsform
IP54
Vikt
1,2 kg
Mått, HxBxD
223x165x60 mm
*)
Exakt värde kan ej uppnås med ett digitalt mätinstrument
**)
Säkringen skyddar både motor och elektronik

Skicka produkt som PDF
 
E-post: