MicroMax370

MicroMax370

Artikelnr: F21037301

 

Produktserien MicroMax är styrenheter för roterande värmeväxlare. Styrenheterna kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och är mycket enkla att montera och driftsätta.

MicroMax370 är avsedd för rotorer med diameter upp till 3500 mm samt med en rotorhastighet på max 12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet bör rotordiametern minskas.

Som standard levereras styrenheten i kapslat utförande men kan på begäran levereras i kundspecifika utföranden. Samtliga styrenheter i MicroMax-serien kan ingå som komponent i något av våra populära
VVX-paket.

  • Användarvänlig
  • Stabil aluminiumkapsling
  • Kompakta inbyggnadsmått
  • Insignal 0-10 V
  • Kvarstående larm
  • CE-godkänd
  • Produktgaranti 2 år


Inkopplingsschema
Funktionsbeskrivning
Produktserien MicroMax är en modern styrenhet med specifika tilläggsfunktioner för att optimalt styra en roterande värmeväxlare.

Insignal 0-10 V
Värmeväxlarens varvtal och därmed dess verkningsgrad regleras steglöst av styrenheten så att rotorns varvtal är proportionell mot insignalen från reglercentralen. Om insignalen understiger inställt tröskelvärde stannar rotorn.

Renblåsningsfunktion
När rotorn stått still i 30 minuter aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn roterar 10 sekunder på minvarvtal.

Rotationsvakt
Rotationsvakten stoppar styrenheten och ger larm om rotorn slutar rotera. Styrenheten löser ut om puls ej erhålles var 5:e minut.

Larm
Styrenheten löser ut och ger larm vid över- eller underspänning, kortslutning eller jordfel samt vid utlöst termokontakt i motorn. Samtliga larm är kvarståede.

Manuell hastighet
Möjlighet att externt styra maxvarvet.

Test
DIP-omkopplare för manuell körning på låg- respektive högvarv.
 Tekniska Data
MicroMax370
Anslutningsspänning
1x230-240 V, +/-15%
Anslutningsfrekvens
50-60 Hz
Tillförd effekt max.
650 W
Inström max.
2,8 A
Inkommande säkring max.
10 A
Utgångsspänning*)
3x0-230 V
Utfrekvens
5-100 Hz
Min. frekvens
(Fast) 5 Hz
Max. frekvens
40-100 Hz
Motoreffekt max
370 W
Motorström max
1,9 A
Överlast 2 min/30 min
3,5 A
Intern säkring**)
4 AT
Accelerationstid
(Fast) 30 sek
Retardationstid
(Fast) 30 sek
Omgivningstemp, ej kondenserande
-25 - +45 °C
Skyddsform
IP54
Vikt
1,1 kg
Mått, HxBxD
198x165x60 mm
*)
Exakt värde kan ej uppnås med ett digitalt mätinstrument
**)
Säkringen skyddar både motor och elektronik

Skicka produkt som PDF
 
E-post: